מחלקות המשרד לעריכה ורישום פטנטים

פטנטים מוסיפים דלק של עניין לאש של גאונים
~ אברהם לינקולן

מדגמים

מדגם רשום מגן על הצורה החיצונית (עיצוב) של חפץ, ואינו קשור לאופן השימוש או התכונות המיוחדות של המוצר. לדוגמא, אפשר להגן על עיצוב חדש של כסא או כוס במדגם. יחסית לפטנט, ניתן לקבל מדגם יותר מהר ויותר בקלות. למרות שמדגם מהווה הגנה פחות רחבה מפטנט, מדגם יכול להוות גם תוספת לבקשת פטנט במקרים אשר מבקשים להגן גם על עיצוב מוצר וגם על חדשנות טכנולוגית של מוצר.

דילוג לתוכן