תנאי שימוש – משרד בן-עמי ושות' לעריכה ורישום פטנטים בישראל ובחו"ל

משרד פטנטים בן–עמי ושות'

1 . תנאי   השימוש באתר האינטרנט אנא קרא את ההבהרות המשפטיות שלהלן בנוגע לאתר  הכוללות את התנאים וההגבלות של השימוש באתר של  בן-עמי ושות' בכתובת    www.benami.com   שבבעלות פאולינה בן - עמי בע"מ. ("בן – עמי")  וכן הודעות משפטיות אחרות החלות על משתמש הנכנס לאתר  ("משתמש") או ("אתה"). שימוש המשתמש  (שלך) בשירותי המידע המקוונים הכלולים באתר מהווה את הסכמתך לתנאים וההגבלות בשימוש הנכלל להלן וההתחייבויות הנובעות מכך כלפי בן – עמי. בן – עמי רשאית לתקן תנאים והגבלות אלו של השימוש בכל עת על ידי פרסום התנאים וההגבלות המתוקנות באתר האינטרנט. כל התנאים המתוקנים ייכנסו לתוקף באופן אוטומטי מיד לאחר פרסומם באתר וכל שימוש שייעשה במועד מאוחר לכך  באתר יוסדר  בהתאם לתנאים מתוקנים אלה. הסכם זה תוקן לאחרונה בתאריך____________.  הנני ממליץ לך בזאת לבדוק את התנאים וההגבלות האלו בקביעות לכל תיקונים או עדכונים. לפניות בכל נושא: info@benami.com 1.1  אחריות מוגבלת של בן – עמי: המשתמש מבין כי השימוש באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. בן – עמי שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות או לא להמשיך כל היבט או תכונה של האתר, לרבות ,אך ללא הגבלה, תוכן, שעות זמינות, ואת הציוד הנדרש לצורך גישה או שימוש. למרות שבן-עמי שמה דגש על הזמינות והנגישות של האתר, בן-עמי אינה נושאת באחריות, ולא תישא באחריות בעתיד בכך שהאתר עשוי להיות בלתי זמין באופן זמני, או שאינו נגיש. 1.2  הגבלת אחריות: המידע הכלול באתר מסופק על ידי בן – עמי ו/או שותפיה, ספקיה או סוכניה ללא אחריות מסוג כלשהוא, לרבות  (אך ללא הגבלה) כל אחריות משתמעת בנושא של הסתמכות, כשירות בנוגע לכל מטרה ספציפית, דייקנות, עיתוי נכון, המשכיות, שלמות, אי הפרה של זכויות צד שלישי ו/או לטעויות או אי דיוקים. בן – עמי אינה נושאת באחריות בגין כל טעות, אי- דיוקים או נזקים הנגרמים כתוצאה מהמידע המתפרסם באתר. 1.3 הסתמכות על מידע המפורסם: כל החומר המפורסם באתר נועד למטרות ידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או ייעוץ בנושאי קניין רוחני שעליהם ניתן להסתמך. המשתמשים הינם מיודעים בזאת כי עליהם לנקוט בהליכים המתאימים על מנת לוודא פרטים אלו. אין על המשתמש לפעול או להימנע מפעולה בהתבסס על מידע הכלול באתר מבלי, ראשית,  לוודא את המידע האמור, ולפי הצורך להשיג ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מקצועי. 1.4 העדר מצגים: בן – עמי אינה נותנת מצגים כלשהם  ואינה נותנת אחריות  כלשהי בנוגע  למידת הדיוק של המידע הכלול באתר. עד למידה המרבית המותרת על פי דין, בן – עמי מחריגה בפירוש  את כל התנאים, המגבלות ושאר הגבלות אשר עשויים להשתמע מן החוק או להוות תקדים משפטי. בן – עמי מסירה מעצמה במפורש כל אחריות  והתחייבות לכל הפסד או נזק ישיר, עקיף או תוצאתי הנגרם לכל משתמש הנובע מכל הסתמכות על חומר המפורסם באתר על ידי כל מבקר באתר ועל ידי כל מי שעשוי להיות מעודכן בתוכנם, או משימוש או מחוסר היכולת להשתמש באתר, בין במישרין או בין בעקיפין, הנובע מאי דיוקים, פגמים, טעויות, אם דפוס או אחר, השמטות, מתוך המידע העדכני או אחרת,  גם אם נזק כזה היה יכול להיות צפוי מראש במידה סבירה וגם אם בן- עמי קיבלה מידע על האפשרות של אותו נזק. הפסד ונזק ישיר משמע:  נזק עקיף או תוצאתי לרבות, אך ללא הגבלה, הפסד רווחים או חוזים, אובדן הכנסה  או רווח,  הפסד עסקים, אובדן  מוניטין,  הוצאות  שהוצאו לשווא, או הפסד זמן ניהולי. 1.5 שימוש שאינו מורשה באתר: המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד. שימוש שאינו מורשה באתר כולל פרסום או שידור של נתונים אשר מפר או מפר באופן כלשהוא  את זכויותיהם של בן-עמי או צדדים שלישיים, אשר   אינו חוקי, משמיץ, או מקומם באופן אחר, או מהווה פרסום של מוצרים או שירותים, בהיעדר אישור בכתב מאת בן – עמי. שימוש לא מורשה של אתר זה עשוי להקים עילה לבן –עמי   להגשת תביעה לפיצויים נגדך, ו/או ייתכן שתמצא אשם בגין עבירה סטטוטורית ו/או פלילית ו/או  שתחוייב בתשלום פיצויים אזרחיים. 1.6 קישורי האתר: מעת לעת אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. קישורים אלה ניתנים לנוחיותך לצורך מתן מידע נוסף. קישורים אלה אינם מצביעים על כך  שבן – עמי  ממליצה על האתרים המקושרים. הנך מסכים בזאת כי בן – עמי אינה נושאת באחריות ולא בהתחייבויות אחרות ביחס לתוכן של האתרים המקושרים. אינך רשאי ליצור קישור לאתר זה מאתר אחר או לתעדו ללא הסכמה מוקדמת ובכתב של בן – עמי, ובמקרה זה, תנאי התחברותך לאתר יוסדרו על פי תנאי "ההסכם המקשר"  שלך עם בן – עמי. 1.7 הדין החל וסמכות השיפוט:  הינך מסכים לסמכות השיפוט הבלעדית של בית משפט השלום ברחובות, ישראל לשיפוט בכל מחלוקת משפטית בין בן – עמי ובינך. תנאי אתר זה יפורשו בהתאם לחוקי  מדינת ישראל. 1.8  תניות חסרות תוקף: במקרה בו הוראה כלשהיא מתוך ההבהרות המשפטיות של אתר זה תימצא להיות חסרת תוקף  על ידי כל בית משפט בעל סמכות שיפוטית, אי התקפות של הוראה זו כאמור לא תשפיע על תוקף יתר ההוראות מתוך ההבהרות המשפטיות של אתר זה, אשר יישארו בתוקף מלא. 1.9 הקניין הרוחני בתכני האתר: אתר זה כולל תוכנות ותכנים (כגון: טקסט, כותרות חדשות וסיכומים, מאמרים, תמונות, פסי קול, אנימציה, וידאו, מוסיקה, סאונד וקול), עיצובים, סימנים מסחריים, (כל שמות, סימנים, מותגים, לוגואים, עיצובים, עיצובים מסחריים, סיסמאות בשימוש על/בקשר עם האתר) וסודות מסחריים שהינם קניין רוחני של בן – עמי ו/או צדדים שלישיים שונים בכפוף לקניין הרוחני/וחוקים אחרים החלים בישראל ובכפוף לדין הזר החל, אמנות והסכמים בינלאומיים. נוסף על כך, וככל שבן – עמי איננה הבעלים של תוכן מסוים או כי תוכן כזה מוגדר בגדר הציבורי, בן – עמי עשוייה להיות רשאית להחזיק זכויות יוצרים/ זכויות קניין רוחני נוספות בבחירה, בתיאום, בארגון ובקידום של תוכן כזה באתר. תוכן צד שלישי כאמור כפוף להגבלות זכויות היוצרים החלים במקרה זה, המשתנות על פי המחזיק בזכויות היוצרים. המשתמש אינו מקבל בזה  כל רישיון בקניין הרוחני של בן – עמי או קניין רוחני של צדדים שלישיים   אלא אם צוין  אחרת. מבלי לגרוע מן  מן ההגבלות החלות על המשתמש  בהתאם להסכם זה הנך מסכים בזאת באופן מפורש שלא:
 • 10.1 לשכפל או להשתמש בקניין הרוחני הנ"ל בצורת דפוס או בצורה
אלקטרונית, תוך הפרה של זכויות הקניין הרוחני של בן – עמי ו/או צד שלישי החלים במקרה זה:
 • 10.2 למסחר, לשכפל, להפיץ, להציג, לפרסם או לשדר כל קניין רוחני של האתר ללא אישור מראש ובכתב של בן – עמי או במקרה של תוכן של צד שלישי, בעל זכויות קניין רוחני כאמור:
 • 10.3 לא לתבוע או להעביר את הבעלות על הקניין הרוחני של האתר
בשלמות או אחרת:
 • 10.4 לשנות את תוכן האתר למטרות פרסום לאתרים אחרים:
 • 10.5 לשנות או להסיר כל סימן מסחר, זכויות יוצרים או הודעה אחרת
מהתוכן באתר:
 1. מדיניות הפרטיות:
3.1 התוכן שלהלן כולל מידע חשוב על מדיניות  הפרטיות של בן – עמי וכולל את ההסכמות ואת ההרשאות השונות המסופקות על ידך לבן- עמי בגין השימוש במידע האישי שלך. אנו ממליצים לך בזאת לבדוק באופן קבוע את החלק האמור בגין הבהרות משפטיות של האתר עבור כל התיקונים או העדכונים. 3.2  פרטיות ומידע אישי. המידע האישי הנאסף, עיקרון המינימליזם ומטרת איסוף המידע: היה סמוך ובטוח כי פרטיות  משתמשי האתר של בן – עמי  הינה בעלות חשיבות עליונה עבור בן – עמי. האתר של בן – עמי אוסף, מעבד, ומאחסן מידע אישי של משתמשיו בכפוף לעקרונות הבאים:
 • 2.1 מידע אישי רלוונטי מינימאלי של המשתמשים באתר נאסף לצורך
ניהול התקשורת של המשתמש עם בן – עמי. משתמשי האתר מתחייבים כי כל המידע האישי המסופק  על ידם בכל הנוגע לתקשורת ו/או לעסקה אלקטרונית הינו נכון  ומדוייק. במקרה של שינוי בכל היבט במידע האישי בהגשת הודעה, האחריות מוטלת עליהם להודיע לבן – עמי על השינויים האמורים. על ההודעה  להימסר באמצעות דוא"ל שישלח לכתובת הבאה: info@benami.com
 • 2.2 מידע אישי מינימאלי של משתמשים הנאסף באופן אוטומטי ע"י
בן – עמי  ונציגי הטכנולוגיה המוסמכים לכך כתוצאה מביקורי המשתמשים באתר של בן – עמי והמשתמשים  במפורש הסכימו על עיבוד המידע שלהם. הסכמה זו תהא בתוקף באופן מיידי ותישאר בתוקף עד שהקשר בין המשתמש לבן – עמי יופסק. סוכניה ונותני השירות של בן – עמי רשאים גם לרשום באופן אוטומטי את "כתובת הIP" שלך שהיא מזהה ייחודי עבור המחשב של המשתמש ו/או מתקן גישה אחר. אם וככל הנדרש, בן – עמי רשאית להפיק תועלת מפרטי הקשר של המשתמש,  לצורך תקשורת עם המשתמש בנוגע לנושאים כגון שיווק או שירותים או ביצוע שירותים המבוקשים על ידי המשתמש מבן – עמי. מידע זה עשוי לכלול, ללא הגבלה: את השם, כתובת אלקטרונית של המשתמש, טלפון נייד, ופרטי הטלפון הקווי. בן – עמי לא תערוך, תחשוף או תמכור  כל מידע אישי של המשתמש לצד שלישי. הגשת המידע האישי של המשתמש  לרבות באמצעות הטלפון, הודעה, הרשמה כמנוי, החתמתם, שימוש או אמצעי תקשורת אחר, מצביע על נכונותו לכך שמידע זה יעובד כפי שפורט לעיל. העיבוד יכלול הקלטה לצורך שיווק ומטרות אחרות, ארגון, איסוף, אחסון,עדכון או שינוי, שליפה, שינוי, התייעצות, שימוש, הפצה באמצעות תמסורת, הפצה או הכנה לזמין בכל צורה אחרת, או מיזוג, קישור וכן חסימה, הגרעה, מחיקה או מחיקה של מידע.
 • 2.3 משתמשים רשאים לבטל את ההרשמה לניוזלטרים ולכל אמצעי תקשורת אלקטרונית אחרת שנשלחו על ידי בן – עמי על ידי שימוש באפשרות "“unsubcribe המופיעה בכל תקשורת המתקבלת.
3.3 תפעול המידע האישי של המשתמש:
 • 3.1 כדי למנוע גישה שאינה מורשית, שמירה על דיוק הנתונים והבטחה של
שימוש נאות במידע, בן – עמי נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים כדי להגן על האתר ועל המידע האישי  שבן – עמי אוספת על המשתמש.
 • 3.2 המשתמשים מכירים בכך כי הרשומות הנוגעות לסעיפים של מתן שירותים ומידע אישי עשויים להידרש להישמר בכפוף לחוק, לצרכים של פעילות, ולצורכי תעוד של בן – עמי. המשתמשים מסכימים באופן מפורש
לעיבוד מידע זה, לשמירתו והגישה הדרושה לרשומות אלו כאמור.
 • 3.3 יתר על כן, ובמידת הצורך, בן – עמי רשאית להפיק תועלת מפרטי הקשר של המשתמש כדי לספק לו את המידע המבוקש בנוגע לאירועים, שירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי בן – עמי.
 • 3.4 המשתמש מעניק במפורש הסכמה לפרטי הקשר שלו ולפרטי הקשר של צד שלישי אשר המשתמש מסר לבן-עמי בשימוש עבור התקשורת כגון : שיווק בדוא"ל ו – SMS והפצה של מידעון למשתמשים. כל תקשורת שתישלח למשתמשים תשלח על ידי בן – עמי בלבד. הודעות כאמור יכולות לכלול וללא הגבלה: שמות, כתובת דוא"ל ו/או  פרטי קשר אחרים.  המשתמש מסכים בזאת כי הגשתו של המידע האישי שלו  מצביע על נכונותו לכך שהמידע שמסרו יהיה מעובד וישמש באופן שפורט לעיל.
 • 3.5 משתמשים רשאים לבטל את הסכמתם שניתנה לבן – עמי על פי האמור לעיל בכל עת. תחילתו של הביטול תהא בהודעה בכתב הממוענת לדואר של דלפקי הקבלה של בן – עמי. ההסכמה שבוטלה לא תהיה בעלת תוקף למפרע ולא תשפיע על חשיפת המידע האישי של המשתמש שכבר נעשתה.
 • 3.6 במקרה בו המשתמש בוחר להגיש תוכן לבן – עמי באמצעות האתר ו/או באמצעות דוא"ל, אשר עשוי לכלול, ללא הגבלה: משוב על מאמרים ו/או חוויות, המשתמש מסכים בזאת  שהמידע יפורסם על ידי בן – עמי יחד עם שמו ומידע אחר שסופק לצורך העניין.
3.4 חשיפת פרטים אישיים: בן – עמי רשאית לחשוף פרטים אישיים:
 • 4.1 כדי לציית לחוק או להליך משפטי אחר:
 • 4.2 לשמור ולהגן על זכויותיה של בן – עמי, ציוד מתקנים ורכוש אחר:
 • 4.3 להגן על בן – עמי מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה באתר: ו/או:
 • 4.4 להגן על משתמשי האתר האחרים או צדדים שלישיים המושפעים באופן שלילי מהשימוש של המשתמש הרלבנטי באתר.
 1. השימוש בלשון זכר באתר זה ייחשב כמתייחס גם ללשון נקבה ולשון יחיד תחשב ככוללת גם לשון רבים.
פרטי הקשר של פאולינה בן – עמי ושות': דוא"ל info@benami.com  : טלפון: +972-8-936-5090 פקס: +972-8-936-5092 כתובת: רחוב מנחם פלוט מספר 8. רחובות, מיקוד 7670608 ישראל