צוות המשרד לעריכה ורישום פטנטים בן-עמי ושות'

אף אדם אינו יכול לשרוק סימפוניה בעצמו, צריך מקהלה שלמה כדי לנגן אותה
- ה. א. לוקוק